Tuyển dụng ghi mức lương cạnh tranh nghĩa là thế nào

Đang đi tìm việc mà vào mấy phần tuyển dụng cứ ghi lương thỏa thuận với cạnh tranh thì các bạn có ghét không? Thực ra nếu ghi rõ ràng được con số thì tốt hơn. Tuy nhiên lương là một chuyện riêng tư, tế nhị (?!!!) nên đôi khi với một số công ty khoảng range hay up to cũng không được public lên trang tuyển dụng. Nếu bạn thực sự thích công ty đó thì vẫn có thể từ các mối quan hệ xã hội của mình mà tìm được thông tin tham khảo. Còn trường hợp bạn không có quan hệ nào thì bạn phải học cách tự đánh giá bản thân và ra giá của mình. Khi phỏng vấn nếu hai bên ok hết các mục và phù hợp cả về deal lương là ok thôi.


Tags: tìm việc apply job job ngon thỏa thuận lương cao đãi ngộ hấp dẫn