Xem âm lịch hôm nay là ngày bao nhiêu

Ngày dương lịch thì dễ nhớ rồi, âm lịch thì phải dùng công cụ cho dễ. Xem để còn chuẩn bị cho các công việc liên quan tới lịch âm như cưới hỏi, xây nhà, giỗ Tết... Dựa vào công thức chuyển đổi từ dương lịch sang âm lịch, từ ngày dương lịch ta có thể tính toán được hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch tương ứng.

Cụ thể theo lịch dương và lịch âm thì hôm nay là: 


Tags: âm lịch hôm nay xem ngày âm lịch âm hôm nay ngày âm lịch dương lịch sang âm lịch