Xem hôm nay là thứ mấy rồi

1 tuần có 7 ngày. Thứ 7, chủ nhật gọi là cuối tuần. Đếch biết hôm nay là thứ mấy thì để ad giúp nhé.

Hôm nay là ngày thứ mấy ư? Câu hỏi quá đơn giản. Đáp án cuối cùng và chuẩn cmn luôn của tôi:


Tags: ngày hôm nay ngày thứ mấy ngày chủ nhật ngày cuối tuần chủ nhật chưa cuối tuần chưa