Xem lịch sử giao dịch vpbank trên web

Vào vpbank online muốn xem lịch sử giao dịch của tài khoản mà ko biết vào chỗ nào. Thiết kế thế này chưa được rồi, khách tìm mỏi mắt chẳng biết dùng ra sao. Trong khi tính năng lịch sử giao dịch rất quan trọng và hay được dùng.

Mò menu 1 lúc thì ra. Vào mục Tiện tích (gần góc cuối bên phải), Tài khoản => Xem lịch sử Tài khoản

VPBank nên xem lại cách tổ chức menu để người dùng sử dụng dễ dàng hơn. Cùng thông tin với bài viết này thì mã chứng khoán của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng là VPB hiện tại đang có thị giá là 47.85


Tags: ngân hàng trực tuyến sử dụng hướng dẫn