Xóa thư mục node_modules chậm kinh khủng

Bạn code NodeJS, lúc cần xóa thư mục node_modules trong dự án thì ôi mẹ ơi, méo hiểu sao nó xóa chậm kinh. Cả chục phút chưa xóa xong. Mà thời gian là tiền bạc, vậy khắc phục vấn đề này thế nào

Cách 1: Đổi tên thư mục rồi npm i như bình thường. Xóa thư mục đổi tên kia muốn lâu thì lâu, méo quan tâm

Cách 2: Cài và sử dụng rimraf

npm install rimraf -g

rimraf node_modules

Thế là xong rồi đấy, nhanh hơn hẳn. Mà cái xóa chậm node_modules này chỉ bị trên Windows thôi á. Lý do thì là "Windows can’t delete the folder as its name is too long"


Tags: delete very slow solved fixed windows