Hướng dẫn ăn chơi, làm việc

Đời là mấy tí. Kiếm tiền là để ăn tiêu. Theo tôi, bạn sẽ được hướng dẫn làm những việc hay ho mà đơn giản, đi chơi du lịch những nơi thú vị mà giá rẻ...