Tra mã số thuế người phụ thuộc

Người phụ thuộc là người mà không có khả năng lao động hoặc có khả năng lao động nhưng ngoài độ tuổi lao động và chỉ có thu nhập hàng tháng dưới 1 triệu, có quan hệ ruột thịt với người có thu nhập cao chịu thuế thu nhập cá nhân. Thường là con cái, cha mẹ già hoặc người thân (cá nhân đang trực tiếp nuôi dưỡng/chăm sóc) già yếu, hoặc người thân bị khuyết tật

Khi người có thu nhập chịu thuế nộp hồ sơ, kê khai, đăng ký giảm trừ gia cảnh do có người phụ thuộc thì sẽ được miễn thêm 4,600,000 không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Giải thích rõ ràng cụ thể hơn như sau:

Anh Nguyễn Văn A có thu nhập là 15,000,000 (mười lăm triệu đồng) mà có 1 người phụ thuộc thì sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân vì giảm trừ bản thân là 11 triệu + giảm trừ gia cảnh là 4 triệu 6, tổng lớn hơn 15 triệu nên không phải chịu thuế thu nhập cá nhân

TRA MÃ SỐ THUẾ NGƯỜI PHỤ THUỘC


Tags: thuế cá nhân thuế thu nhập mst mstcn thu nhập cá nhân