Chuyển từ facebook uid sang số điện thoại 2019

Chỉ cần nhập facebook uid là biết được số điện thoại của khách hàng tiềm năng. Tập khách hàng lên tới 50 triệu người Việt Nam

Facebook uid là một mã số định danh của tài khoản facebook. Nhập vào theo form dưới đây bạn sẽ biết số điện thoại tương ứng với tài khoản facebook có mã uid đó


Tags: marketing công cụ tiềm năng khách hàng