Tìm hình ảnh qua Google theo đúng kích thước

Ngày trước khi search ảnh Google được tùy chọn tìm theo đúng kích thước dài rộng bao nhiêu px, mà giờ tìm ko thấy chỗ chọn đấy nữa. Vậy Google còn hỗ trợ ko và làm sao để tìm ảnh theo size cố định

Ví dụ bạn muốn tìm ảnh con chó có kích cỡ 600 x 400 thì giờ bạn sẽ gõ ở ô tìm kiếm ảnh là "con chó imagesize:600x400"

Muốn tìm ảnh điện thoại iPhone mới nhất có kích cỡ 300 x 300 thì bạn sẽ gõ "iphone mới nhất imagesize:300x300"

Hi vọng Google vẫn hỗ trợ tính năng này trong thời gian tới!

tìm ảnh trên Google theo kích thước cố định


Tags: deprecated bỏ tính năng không hỗ trợ