Bị cận thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Tiêu chuẩn về sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự được quy định trong Thông tư 140/2015/TT-BQP tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Cụ thể:

...

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Theo đó người bị cận từ 1,5 độ trở lên thì không đủ điều kiện để tham giam nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.


Tags: tham gia nghĩa vụ quân sự bộ quốc phòng nhập ngũ chạy tiền trốn nghĩa vụ xung phong