Cách tính ngày cúng tuần cho người mất

Sau khi lo xong công việc chôn cất cho người mất thì có các việc liên quan tới cúng tuần và 49 ngày. Vậy tính ngày cúng tuần hay tính hôm lo việc 49 ngày như thế nào kể từ ngày mất. Có phải cứ cộng 7 và cộng 49 ngày từ ngày mất không?

Ví dụ người mất vào ngày 22/05/2020 (thứ sáu) thì cúng tuần sẽ được thực hiện vào ngày 28/05/2020 (thứ năm). Cúng 3 ngày sẽ được thực hiện vào 24/05/2020 (chủ nhật). Dùng công thức excel thì ta sẽ lấy ngày mất + 7 rồi trừ đi 1 để ra ngày cúng tuần, lấy ngày mất + 49 rồi trừ đi 1 để ra ngày lo việc 49 ngày.

Cái này cũng giống như trong toán học, hỏi từ 2 đến 5 có mấy số. Nếu lấy 5-2 thì sẽ chỉ ra 3, nhưng thực tế là 4 số: 2, 3, 4 và 5. Tương tự từ 0 đến 99 sẽ có 99 - 0 + 1 = 100 số, từ 10 đến 90 sẽ có 90 - 10 + 1 = 81 số

Với ví dụ rất cụ thể như trên là bạn đã biết chính xác cách tính ngày cúng tuần và 49 ngày cho người mất rồi đấy. Cứ nhớ cúng tuần thì lùi đi 1 ngày của ngày cùng thứ ở tuần ngay sau  là được: mất vào thứ 2 thì cúng tuần vào chủ nhật, mất vào chủ nhật thì cúng tuần vào thứ 7, mất vào thứ 5 thì cúng tuần vào thứ 4.


Tags: cúng lễ người mất người chết thất tuần 49 ngày 3 ngày 7 ngày