Cuối cùng người em chọn là ai?

Giữa một thằng sẵn sàng đi cùng em dưới mưa và một thằng che dù cho em khỏi ướt. Cuối cùng thì em vẫn chọn thằng đi ô tô đến đón em =))

Tình yêu đến bằng cái gì thì sẽ đi bằng cái ấy. Nếu đến với nhau bằng tiền bạc và công danh thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ đánh rơi tình yêu của mình. Bởi vì sự thực dụng, tính toán sẽ không giữ được tình yêu lâu bền.

Theo chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai: “Hiện nay, bên cạnh các mối tình trong sáng, cũng còn rất nhiều mối tình đầy tính toán và thực dụng. Bạn có thể tính toán này nọ khi yêu ai đó, đó là quyền của bạn, nhưng nếu làm như vậy thì tự bạn đã cướp đi của chính mình một cơ hội được cảm nhận tình yêu trong sáng thực sự. Tình cảm có thể thay đổi cả con người và cuộc sống của bạn. Bản thân tôi không trách những người thực dụng khi yêu bởi chắc họ cũng có các lý do riêng của mình, tôi chỉ cảm thấy thật tiếc cho những con người như thế mà thôi”.

P/S: Ko yêu thực dụng nhưng yêu cũng phải bằng cái đầu chứ đừng chỉ yêu bằng cái chim à nhầm con tim.


Tags: tình yêu hôn nhân quyết định thả thính kết hôn đổ vỡ thực dụng tình tiền