Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023

Một năm làm 2 công ty nên không ủy quyền để công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho được, phải tự khai và nộp để nhận tiền hoàn thuế còn thừa. Vậy phải làm thế nào?

Sau 31/03, xin chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các công ty đã làm việc trong năm 2022

Đăng nhập trên https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/ - chưa có tài khoản thì đăng ký

Chọn “Quyết toán thuế”, sau đó chọn “kê khai trực tuyến”

Sau đó tại mục Chọn thông tin tờ khai, người nộp thuế điền các thông tin bắt buộc và chọn Tờ khai 02/QTT-TNCN... 2021

..

Chú ý lúc nhập tờ khai thấy Số người phụ thuộc đang là 0 thì kéo xuống dưới cùng chuyển mục khai người phụ thuộc trước rồi quay lại là được

 


Tags: ủy quyền chuyển việc 2 công ty nhảy việc thuế tncn chứng từ khấu trừ