Một tỷ có mấy số 0

1 tỷ có 9 số 0 nhé. Viết cụ thể ra là như thế này này: 1,000,000,000. Còn 6 số 0 thì là triệu: 1,000,000. Như vậy 1 tỷ là bao nhiêu triệu, là 1000 triệu nhé (một nghìn triệu là một tỷ). Ai cho tiền hay được nhận tiền thì càng nhiều 0 ở đằng sau càng tốt


Tags: tiền tỷ tỷ phú triệu phú làm giàu đọc số