Cái giá của sự miễn phí, tưởng Timo thế nào

Timo ngừng hợp tác với VPBank và để tiếp tục dùng tài khoản đã mở ở Timo (thực chất là tài khoản VPBank), khách lại phải ra quầy giao dịch VPBank để thống nhất một số thông tin liên quan quan trọng trong đó có phí dịch vụ

Từ 08/09/2020 là ngừng hợp tác rồi. Xem thế nào để chuyển hết tiền đi hoặc là ra quầy giao dịch để còn dùng tiếp được chứ ko sắp tới tự nhiên vào lại đếch được lại giật hết cả mình :))


Tags: không có gì là miễn phí thay đổi