In phiếu luyện tập toán 2 trang ra 2 mặt 1 tờ giấy

Đầu tiên in trang lẻ (odd). Giấy ra rồi thì lật úp xuống, giữ nguyên đầu đuôi, nhâng giấy lên, đặt lại vào khay.

Thực hiện in trang chẵn (even). Kết quả đã như mong muốn: 1 tờ giấy có 2 mặt được in, đủ nội dung của phiếu luyện tập và không hề bị ngược chữ


Tags: hướng dẫn in 2 mặt giấy máy in canon máy in gia đình