Lấy uid facebook của người dùng 2022

Truy cập tài khoản facebook của người đó bằng máy tính. Người đó không cần phải là bạn bè của bạn. Ấn tổ hợp phím Ctrl + U để hiển thị mã nguồn trang web facebook. Tìm kiếm theo cụm từ "profile_owner":{"id":"

Ta sẽ thấy có 1 dãy số liền ngay cụm từ đó. Đấy chính là id facebook của người dùng. Một số phần mềm gọi là uid hoặc facebook id.

Tìm id facebook

Với id này ta có thể truy cập lại vào tài khoản của người đó bằng đường link URL: https://facebook.com/{id} ví dụ https://facebook.com/1567503136 thay vì https://facebook.com/huypv

ID này là cố định, không bao giờ thay đổi, nên nếu người dùng facebook thay họ tên, thay username thì ta vẫn tìm được người đó theo link phía trên


Tags: tài khoản bất kỳ bạn bè kiểm tra hack facebook khóa facebook chặn facebook report